header banner
Default

Joop - BNNVARA: islamitische gebedsruimtes zijn niet toegestaan op openbare scholen


Table of Contents

Reacties (77)

VIDEO: Steeds meer leerlingen op islamitische scholen
NOS Jeugdjournaal

Sorteren op:

Ewout Pool

Ewout Pool3 apr. 2023 - 7:29

Ik zou willen dat openbare scholen wat dwingender "openbaar" waren, waarbij godsdienst zoveel mogelijk buiten de deur wordt gehouden. De laicite (sorry voor het ontbreken van accenten) is voor mij eigenlijk een goed voorbeeld. Godsdienst hoort thuis in het privedomein, en daar dien je als openbare school niet voor te faciliteren. Bidden doe je maar thuis, in kerk of moskee, buiten schooltijd. Ook uiterlijke uitingen van geloof in een openbare school zijn wat mij betreft buiten de orde. Dus geen kruisjes, keppeltjes, of hoofddoekjes. Wel zou ik ervoor pleiten bij de maatschappijvakken het onderdeel vergelijkende godsdienstwetenschappen in te voeren en een grote rol te geven. Wil je dat niet? Dan ben je in Nederland vrij een school op te richten naar eigen grondslag, betaald (helaas) door de staat.

Olav Meijer

Olav Meijer2 apr. 2023 - 23:58

Goed artikel. Een "stiltecentrum voor alle gezindten" in openbare scholen, waaronder uiteraard ook humanistische opvattingen vallen, lijkt me een goed idee. [Juist door lhbtq+ en islam neer te zetten als levensbeschouwingen, conflicterende levensbeschouwingen weliswaar maar toch levensbeschouwingen, ondergraaft Noureen Wildeman zijn eigen stelling.] De islam kan toch wel degelijk een "levensbeschouwing" worden genoemd? In tegenstelling tot het lhbtq+ zijn, zoals Wildeman beweert. Bedoeld wordt dus: door lhbtq+, evenals de islam, neer te zetten als een levensbeschouwing......(enz.).

Wimtel

Wimtel2 apr. 2023 - 13:47

Wij geven alle religieuze stromingen de mogelijkheid om hun geloof te beleiden en zelfs nieuwe gelovigen binnen te halen. Ze mogen hun eigen scholen en ontmoetingsplekken opzetten. Ik vind het jammer dat men dan alsnog probeert religie op te dringen aan het openbaar onderwijs. Rond zo'n 8 minuten komt de vreemde draai: Seksuele voorkeur en genderidentiteit is een levensbeschouwing. "Zij" mogen wel en wij (Moslims) mogen niet. Het doet mij denken aan de appels en peren. Of je op mannen, vrouwen of iets anders valt, staat los van cultuur of levensbeschouwing. Ga maar eens naar de juiste plekken in Moslimbolwerken. Een groot deel van de man-man seks is vanwege dat vrouw-man interactie buiten het huwelijk niet wordt getolereerd, maar er zijn zat LGBTI personen die (helaas) hun leven in het geheim moeten lijden. Ik hoop dat het laatste niet geleidelijk aan de norm gaat worden hier.

weereenmening

weereenmening2 apr. 2023 - 12:24

"Er was niet alleen een regenboog zebrapad aangelegd, het Leidsche Rijn College doet ook nog met een eigen boot mee aan de Utrechtse Pride." Mocht dit inderdaad correct zijn dan doet deze openbare school dus meer dan alleen iedereen welkom heten. Het is dan ook niet vreemd dat deze Iman zich afvraagt waarom er naast deze boot en zebrapad ook geen islamitische gebedsruimte ingericht kan worden. Of hij geaardheid met levensbeschouwing verwart is maar de vraag. Een levensbeschouwing is een visie op het leven, wat het leven betekent, wat de waarde ervan is en hoe het geleefd moet worden. De Gay Pride is bedoeld om diversiteit en vrijheid te vieren, en zegt dus zeker iets over hoe geleefd dient te worden en dus ook levensbeschouwelijk.

3 Reacties

Wimtel

Wimtel2 apr. 2023 - 16:58

Door je als instelling te verbinden aan een regenboogevenement, straal je in ieder geval uit dat iedereen welkom is. Open staan voor iedereen is in mijn ogen inderdaad levensbeschouwelijk. Mensen die buiten het standaard man/vrouw straatje vallen sluiten religieuze mensen niet uit. Helaas sluiten diverse abrahamitisch religieuze stromingen anderen wel uit (is levensbeschouwelijk). Een beetje extra aandacht door een openbare school voor mensen die anders zijn bedraad (geen keuze dus) vind ik prima. Ik had gewild dat dit er was toen ik jong was.

2Rapporteren

weereenmening

Paul Spijkers

Paul Spijkers6 apr. 2023 - 3:13

Wintel, dat is veel te makkelijk. Je kunt wel wensen dat iedereen open voor alles moet zijn, maar er word uitgesloten waar er conflict is, en soms moet dat ook. Er zijn verschillende soorten religieuze mensen, groeperingen en verschijnselen. Te veel theocratie in de kroeg of school of gay club hoort gewoon niet. En een loket voor omsexing (inplaats van iedereen mag er zijn) hoort weer niet in een moskee, of een lagere of midelbare school.

0Rapporteren

WillemdeGroot

WillemdeGroot2 apr. 2023 - 9:55

Het is in Nederland tamelijk overzichtelijk binnen welke kaders een school opgericht kan en mag worden. Dat ligt vast in de grondwet. Het geldt zowel voor religieuze als wel voor scholen die een speciale grondslag als Montessori, Jenaplan, Dalton, etc. hebben. Gelukkig maar dat ouders voor het aanbieden van een speciaal pedagogische en religieuze uitgangspunten (binnen de kaders der wet) kunnen kiezen. Hier gaat het over openbare scholen. Deze gaan niet uit van een bepaalde religie, maar proberen op basis van godsdienstige neutraliteit op te voeden. Uiteraard zal binnen dat kader bij het, totaal verwaarloosde, vak maatschappijleer de diverse religies wegens hun maatschappelijke impact aan de orde dienen te komen. Dat is wat anders dan aparte gebedsruimten in te richten voor de diverse godsdiensten. Dan dreigt een openbare school een religieus centrum te worden. Ik herinner me dat in mijn lagere schooljeugd wel dominees een enkele keer godsdienstles gaven. Een enkel kind, waaronder ik, mocht daar niet naar toe van zijn of haar ouders. Heel apart, de dominee voor de klas in een openbare school..

1 Reactie

Gerygrr

Gerygrr2 apr. 2023 - 14:11

Klopt! Levensbeschouwing aanbieden. Ook humanistisch vormingsonderwijs kon worden aangeboden. Maar niet de school organiseerde de lessen.

0Rapporteren

Vuurrood

Vuurrood2 apr. 2023 - 8:11

Een openbare school is zondermeer een neutrale school. Daar horen geen gebedsruimtes voor welke religie dan ook bij. Wel dient in het openbare onderwijs aandacht gegeven te worden aan religie in het algemeen in bijvoorbeeld lessen maatschappijleer. verder ben ik van mening dat in het onderwijssysteem slechts plaats is voor neutraal, dus openbaar, onderwijs. Geen onderwijs op religieuze basis. Religie baseert zich op verzonnen feiten en die woorden ook nog eens verkondigd als onomstotelijke waarheden. Religieus onderwijs verpest kinderen vanaf de eerste schooldag!

Zandb

Zandb2 apr. 2023 - 8:01

Neutraal is wel neutraal, betreft het een religie of iets anders. Dat betekent niet dat er geen ruimte voor onderwerpen als religie of seksualiteit e.d. is en/of dat er actie(s) wordt (worden) ondernomen. Wanneer er bijvoorbeeld mensen gediscrimineerd worden - om hun geloof of om hun seksualiteit of zo - dan hoop ik dat scholen - maar zeker de openbare - actie(s) ondernemen.

Zandb

Zandb2 apr. 2023 - 7:51

Nou die ruimte zou er wel zijn en vragen staat vrij. Maar daar hoeven we niet lang over na te denken: zoiets past beslist niet bij het karakter van de openbare school. Daarvoor is nu juist de mogelijkheid geschapen om zelf je onderwijs in te richten.

Nicolay2

Nicolay22 apr. 2023 - 7:28

In Rotterdam en diverse andere steden wonen mensen met een Roots uit 150 landen met vele verschillende religies. Gaan we daar allemaal gebedsruimtes of scholen enz voor creëren, er moet zo snel mogelijk een wet komen dat er alleen op openbare scholen lesgegeven mag worden en kinderen indoctrineren doen ze maar thuis. Bij een bedrijf waar ze later gaan werken zijn meestal ook geen gebedsruimtes.

2 Reacties

Zandb

Zandb2 apr. 2023 - 9:57

Nocolay Dat iedereen wensen heeft en dat daarom wensen niet ingewilligd worden, dat zou een dooddoener eerste klas zijn. Juist omdat je niet alle wensen kunt inwilligen, zal je keuzes moeten maken.

0Rapporteren

Nicolay2

Nicolay22 apr. 2023 - 10:24

Zandb 2 apr. 2023 - 11:57 En wie gaan deze keuzes maken denk jij, ik denk dat je het nog ingewikkelder maakt dan het al is.

0Rapporteren

Ch0k3r

Ch0k3r2 apr. 2023 - 4:57

Ook die stilteruimte is onzin, want je weet toch wel wie daar gebruik van gaan maken. Als men wil bidden in een speciale ruimte, dan fietsen ze maar in een tussenuur naar de moskee/kerk. Religie heeft geen plek op een instelling die je voorbereid op wetenschap. Een ruimte bieden waar leerlingen zichzelf kunnen voorhouden dat 2 plus 2 = 3 is van hetzelfde kaliber. Het wordt tijd dat openbare scholen eens aandacht gaan besteden aan alle bullshit die religies verkondigen. Door de mangel met die onzin. Het is gewoon treurig dat men in de 21e eeuw die onzin als zoete koek slikt.

2 Reacties

Zandb

Zandb2 apr. 2023 - 10:09

Ch0k3r Dat is een drogreden: "Ook die stilteruimte is onzin, want je weet toch wel wie daar gebruik van gaan maken." Of u het leuk vindt of niet, de religies zijn zo belangrijk in de samenleving dat er voorlichting over gegeven moet worden en dat er tot op zekere hoogte (feestdagen bv) rekening mee gehouden 'moet' worden. Verder moet er op een openbare school niets, en al helemaal niet als het om 'de persoonlijke beleving' of de opvoeding gaat. Ik snap dat dit vragen naar de bekende weg vervelend is maar u weet net zo goed als ik dat zoiets niet alleen aan gelovigen (met in het bijzonder moslims?) voorbehouden is. Daar hebben mensen in het algemeen last van. Ik weet natuurlijk niet of u dan ook net zo geïrriteerd bent maar niets menselijks zal u ook vreemd zijn, neem ik aan.

0Rapporteren

r v b

r v b2 apr. 2023 - 14:57

stilteruimtes, mijn favoriete plek om te lunchen op het werk. Geen gezeur aan je hoofd, niks mis mee. Elke werkgever zou een stilteruimte moeten aanbieden, ook scholen.

0Rapporteren

Paul Spijkers

Paul Spijkers2 apr. 2023 - 0:49

Geaardheid en levensbeschouwing gaan via cultuur in zowel gender tentoonstelling als religie rituelen in elkaar over. Het is niet zo makkelijk ze apart te houden, daar heb je een bepaald perspectief met wetten en maatschappelijke normen voor nodig.

2 Reacties

Wimtel

Wimtel2 apr. 2023 - 13:03

"vallen" op mannen, vrouwen of allebei staat los van cultuur, het zit ingebakken in je hoofd (dus geen keuze). Idem v.w.b. vrouw of man voelen, of geen van beide. Religie is een keuze. Helaas vaak wel onder dwang van de mensen om je heen, waardoor je feitelijk die keuze niet hebt, tenzij je jezelf op tijd van die dwang los kan rukken. Je ziet het vaak dat mensen pas voor hun geaardheid en idenditeit uit kunnen komen als ze naar de "grote stad" gaan om te studeren. Religie indoctrineert kinderen het liefts zo jong mogelijk. Doe je het later, dan zijn diverse geestelijke vaardigheden beter ontwikkeld waardoor de kans kleiner wordt dat de indoctrinatie vat op je heeft.

1Rapporteren

Paul Spijkers

Paul Spijkers4 apr. 2023 - 22:01

Gender is de cultuur. Als een man een jurk draagt en zich feminien voelt op een dag of jaar of plek is dat een expressie van gender vorming. Zelfde als een vrouw een broek draagt en butch wil zijn. De ideologie die je daarop bouwt of opeist gaat minder of verder. Of ze dan man zijn of vrouw zijn og gezien worden of zich voelen ligt er aan. Dat loopt in elkaar over.

1Rapporteren

EenMening3

EenMening31 apr. 2023 - 22:17

Krachtens artikel 23 GW kunnen ouders zelf scholen oprichten die gebaseerd zijn op hun levensovertuiging. Dat geldt uiteraard ook voor islamitische ouders. Openbare scholen zij daarentegen neutraal en toegankelijk voor alle kinderen. Daarin past geen islamitische gebedsruimte. Artikel 23 van de grondwet is een groot goed, waar niet aan getornd mag worden.

5 Reacties

Aldtsjerk

Aldtsjerk2 apr. 2023 - 9:27

Met de tweede alinea ben ik het van harte eens, geen gebeds/stilte ruimte in een openbare school. Maar artikel 23 is een gedrocht, dat zo snel mogelijk afgeschaft moet worden, zodat kinderen alleen wetenschappelijke stof leren. Geloven in een niet bestaand sprookjeswezens doe je maar lekker thuis (hoewel…).

1Rapporteren

Gentleman

Gentleman2 apr. 2023 - 9:52

Art. 23 moet zo snel mogelijk afgeschaft worden. Iedere Nederlander hetzelfde onderwijs.

1Rapporteren

PGS

PGS2 apr. 2023 - 12:43

@ Aldtsjerk Kinderen moeten alleen maar wetenschappelijke stof leren. Prima: maar waarom moet dat dan witte wetenschappelijke stof zijn. Laat dat maar eerst gedecolloniseerd worden. En wij weten allemaal dat transgenderism goed wetenschappelijk onderbouwd is. Dus dat moet vooral ook onderwezen worden.

0Rapporteren

Karingin

Karingin2 apr. 2023 - 17:26

Ja nee leren over sociale en culturele verschijnselen moet je niet willen natuurlijk /s Je moet juist alle religies behandelen, zoals ook op mijn christelijke school werd gedaan. Gewoon onderdeel van je algemene ontwikkeling, is ook wel zo handig in het sociale verkeer. Ennuh, er is geen wetenschappelijk bewijs dat God níet bestaat. Als je altijd alleen maar leert wat al bekend is, dan kom je nooit tot nieuwe ontdekkingen - zeg ik als agnost

0Rapporteren

JasDon

JasDon2 apr. 2023 - 21:47

"Ennuh, er is geen wetenschappelijk bewijs dat God níet bestaat." Er is ook geen wetenschappelijk bewijs tegen een theekopje dat zich precies achter de zon in de baan van de aarde bevind. Toch doen we niets met dit theekopje, omdat het zeer onwaarschijnlijk is en omdat het verder onderzoeken weinig vruchtvol is. Idem voor god.

0Rapporteren

JasDon

JasDon1 apr. 2023 - 18:17

Tieners vragen niet om gebedsruimtes, die hebben het te druk met hormonen en de wereld ontdekken. Nee, dit wordt ingefluisterd door volwassenen die ook buiten thuis willen doorgaan met de indoctrinatie. Daarbij zijn stilteruimte onwenselijk, vanwege de groepsdruk om mee te doen, de claim die bepaalde groepen op de ruimte kunnen doen en door het tegengaan van integratie.

2 Reacties

Paul Spijkers

Paul Spijkers2 apr. 2023 - 0:47

Je hebt ongelijk. Tieners doen aan ideologie, dus ook aan culturele vormen daarvan, zoals religie en voorstelling van gender. Het internet staat bol van beiden, dat doe je niet zomaar alleen via je ouders.

1Rapporteren

Raymond Bhagwandin

Backtobasics

Backtobasics1 apr. 2023 - 16:56

Gevaarlijke tendens om geaardheid gelijk te schakelen met religie. Religie is een duidelijke keuze en geaardheid niet, opvallend en ergerlijk dat streng religeuzen altijd maar weer proberen om de lhbtq gemeenschap in het "probleem" hoekje te plaatsen. Of te beweren dat het een eigen keuze is.

Ivan61

Ivan611 apr. 2023 - 16:36

Helemaal juist Han. Bieden doe je thuis of in gebedshuis. Dat is zeker voor Moslims wegens alle voorbereidingen zoals wassen. Het kan nooit zo zijn dat ik als niet Moslim zelfde water kraan gebruik vlak voor dat een Moslim zich gaar wassen voor het gebed.

Sam V

Sam V1 apr. 2023 - 16:28

Wat maken we het weer moeilijk met elkaar. Dhr. Van der Horst verwart hier ook geaardheid (seksuele voorkeur) met identiteit (gender). Begrijpelijk, want dat bekende LHBTQ+ lijstje doet dat ook. Het lastige is dan dat gender een sociale constructie is (zoals ook eerder hier in een artikel door Paul Mepschen is aangegeven). Nu ben ik geen filosoof, maar religie is in mijn ogen ook een sociaal construct (volgens mij heeft Peter Berger dat ook zo beweert) of is als zodanig te definiëren. Dan is een gelijke behandeling van de gender-ideologie met godsdienst niet een vreemde gedachte. Wel als je godsdienst met seksuele geaardheid vergelijkt zoals dhr. Van der Horst doet. Maar dat is dus niet helemaal correct.

3 Reacties

Volrin

Volrin1 apr. 2023 - 17:43

"Wat maken we het weer moeilijk met elkaar." Zeg dat wel, u loopt andere mensen de les te lezen over dingen waar u zelf duidelijk niks van snapt. "Dhr. Van der Horst verwart hier ook geaardheid (seksuele voorkeur) met identiteit (gender)." Sexualiteit is geen voorkeur. Homoseksuelen hebben geen voorkeur voor hetzelfde geslacht. Zij voelen zich alleen aangetrokken tot mensen van hetzelfde geslacht. Daarnaast verwart Han nergens seksualiteit met gender. " Begrijpelijk, want dat bekende LHBTQ+ lijstje doet dat ook." Nee, het is die blijkbaar niet begrijpt waar LHBTQ+ voor staat. Het staat voor alle mensen die buiten de norm vallen. Of dat nu heteroseksualiteit of cisgender is. "Het lastige is dan dat gender een sociale constructie is (zoals ook eerder hier in een artikel door Paul Mepschen is aangegeven)." Genderexpressie is een sociale constructie. Gender identiteit niet per se. " Nu ben ik geen filosoof, maar religie is in mijn ogen ook een sociaal construct (volgens mij heeft Peter Berger dat ook zo beweert) of is als zodanig te definiëren." Het is in ieder geval niet iets waar mensen mee geboren worden. Je moet er eerst op geïntroduceerd worden en dan ook nog van overtuigd worden. Dat geld niet voor seksualiteit of gender identiteit.

2Rapporteren

Volrin

Volrin1 apr. 2023 - 17:45

""Dan is een gelijke behandeling van de gender-ideologie met godsdienst niet een vreemde gedachte." 1. Genderidentiteit =/= gender ideologie. 2. Gender kan geen ideologie zijn. Het gaat maar om een aspect van het leven. Ideologieën zijn wereldbeelden, over hoe de wereld werkt en zou moeten werken in algemene zin. " Wel als je godsdienst met seksuele geaardheid vergelijkt zoals dhr. Van der Horst doet. Maar dat is dus niet helemaal correct." Het is de imam die het met elkaar vergelijkt. Han legt juist uit waarom die niet hetzelfde zijn.

1Rapporteren

Paul Spijkers

Paul Spijkers5 apr. 2023 - 12:54

"Dat geld niet voor seksualiteit of gender identiteit." Gender is de cultuur en de expressie. Niet de sex. De vorming en de participatie. Niet de onderliggende biologie. Daar zijn meer verschillende vormen en dus identiteiten van dan als er jaren en relaties in de levens van mensen zijn. Vandaag, of hier, met deze persoon of groep, voelt men of doet men meer cultureel mannelijk dan morgen, of daar, met die, etc. Sommige van die culturele of individuele vormen zijn of duren harder of langer duren dan anderen. Maar het blijft cultuur. Niet biologie.

0Rapporteren

SweetSouth

SweetSouth1 apr. 2023 - 15:42

Deze reactie is verwijderd

3 Reacties

EenMening3

EenMening31 apr. 2023 - 22:27

@SweetSouth Artikel 23 is een groot goed en moet vooral blijven. Het biedt ouders de mogelijkheid om scholen op te richten gebaseerd op hun levensovertuiging. Artikel 23: 1. Het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der regering. 2. Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht van de overheid en, voor wat bij de wet aangewezen vormen van onderwijs betreft, het onderzoek naar de bekwaamheid en de zedelijkheid van hen die onderwijs geven, een en ander bij de wet te regelen. 3. Het openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders godsdienst of levensovertuiging, bij de wet geregeld. 4. In elke gemeente wordt van overheidswege voldoend openbaar algemeen vormend lager onderwijs gegeven in een genoegzaam aantal openbare scholen. Volgens bij de wet te stellen regels kan afwijking van deze bepaling worden toegelaten, mits tot het ontvangen van zodanig onderwijs gelegenheid wordt gegeven, al dan niet in een openbare school. 5. De eisen van deugdelijkheid, aan het geheel of ten dele uit de openbare kas te bekostigen onderwijs te stellen, worden bij de wet geregeld, met inachtneming, voor zover het bijzonder onderwijs betreft, van de vrijheid van richting.

0Rapporteren

EenMening3

EenMening31 apr. 2023 - 22:27

6. Deze eisen worden voor het algemeen vormend lager onderwijs zodanig geregeld, dat de deugdelijkheid van het geheel uit de openbare kas bekostigd bijzonder onderwijs en van het openbaar onderwijs even afdoende wordt gewaarborgd. Bij die regeling wordt met name de vrijheid van het bijzonder onderwijs betreffende de keuze der leermiddelen en de aanstelling der onderwijzers geëerbiedigd. 7. Het bijzonder algemeen vormend lager onderwijs, dat aan de bij de wet te stellen voorwaarden voldoet, wordt naar dezelfde maatstaf als het openbaar onderwijs uit de openbare kas bekostigd. De wet stelt de voorwaarden vast, waarop voor het bijzonder algemeen vormend middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs bijdragen uit de openbare kas worden verleend. 8. De regering doet jaarlijks van de staat van het onderwijs verslag aan de Staten-Generaal.

0Rapporteren

Gerygrr

Gerygrr2 apr. 2023 - 14:20

De bekostiging is niet het probleem. Art. 23 spreekt zich niet uit over de gelijke verdeling van leerlingen over de openbare scholen dan wel het bijzonder onderwijs. Op pc of rk scholen vinden we ook veel niet gelovige kinderen en islamitische. Er is dus iets anders leiden bij schoolkeuze dan de geloofsovertuiging.

0Rapporteren

Joop  den Uil

Joop den Uil1 apr. 2023 - 15:41

Bij ons zeggen ze dan": te gek voor woorden, doe maar een beetje normaal zeg.

1 Reactie

Zandb

Zandb2 apr. 2023 - 7:55

Joop Als het bij 'jullie' abnormaal is dat je vragen stelt en/of dat je wensen kenbaar maakt, hoe communiceren jullie dan in vredesnaam? Uw opmerking doet vermoeden dat er aan het hoofd van die 'ons' een tiran het bewind voert.

0Rapporteren

E w T

E w T1 apr. 2023 - 15:29

Openbaar onderwijs is in eerste plaats seculier . Wanneer je stilteruimtes voor een bepaalde religie gaat tolereren moet je dan ook RK.Maria kapelletjes, Boedistische,Joodse tempels en wat niet meer toelaten als er vraag naar ontstaat?. Alle religies mogen hun eigen bijzondere scholen oprichten . Dus laat het openbaar onderwijs aub open blijven voor al degenen die er voor gekozen hebben om niet mee te doen aan de hel en verdoemenis ;óf het hopen dat je het beter krijgt in een of ander hiernamaals.

Raymond Bhagwandin

Raymond Bhagwandin1 apr. 2023 - 15:12

M,n bloed kookte toen ik het las, weer die dwingende mentaliteit, voor het geloof moet alles buigen, wensen zich niet te conformeren aan onze normen, sterker nog steken een spaak in het wiel van onze normen en waarden want die zijn inferieur, ik ken die pop imam niet maar dat is de boodschap die ik eruit haal, islamitische scholen die opleiden de rug naar onze samenleving te keren, roept bij mij de reflex op art.23 op de schop te nemen terwijl ik voordien nooit een echt probleem zag, ik heb zelf een poosje op een katholieke school gezeten, ik heb er de godsdienst lessen moeten volgen, 1x in de week, was best te doen, ook vanwege de docent die het nogal luchtig bracht, nu we met dit soort excessen te maken hebben zou je dat moeten opgeven, het is toch verschrikkelijk, vrijheid van godsdienst wordt misbruikt om ons onvrijheid op te leggen.

6 Reacties

Satya

Satya1 apr. 2023 - 17:48

"M,n bloed kookte toen ik het las, weer die dwingende mentaliteit, voor het geloof moet alles buigen, wensen zich niet te conformeren aan onze normen, sterker nog steken een spaak in het wiel van onze normen en waarden want die zijn inferieur," Dat klinkt zo als wat conservatieve gelovigen zeggen. Veel succes op dat pad.

0Rapporteren

Raymond Bhagwandin

Raymond Bhagwandin1 apr. 2023 - 18:45

"Dat klinkt zo als wat conservatieve gelovigen zeggen." Begrijp je wel goed wat ik zeg, ik geloof daar geen hout van.

2Rapporteren

Satya

Satya2 apr. 2023 - 19:53

Orthodoxe stromingen eisen ook aanpassingen aan hun normen. Jullie lijken steeds meer op elkaar.

0Rapporteren

Raymond Bhagwandin

Raymond Bhagwandin3 apr. 2023 - 3:01

Je kent het verschil tussen openbaar en bijzonder onderwijs niet, dit soort zaken zijn per wet geregeld, strontvervelend wordt het als je geen idee hebt waar het over gaat en links en rechts labeltjes plakt, ik heb ineens orthodoxe neigingen, spoort voor geen meter, ik ben er helemaal klaar mee met dit achterlijk gedoe.

0Rapporteren

Satya

Satya3 apr. 2023 - 10:10

"Je kent het verschil tussen openbaar en bijzonder onderwijs niet" Jazeker wel. Weet ook dat vrijheid bij jou niet veilig is.

0Rapporteren

Raymond Bhagwandin

Raymond Bhagwandin3 apr. 2023 - 21:05

Wat baat een kaars en bril als de uil niet lezen wil. "het is toch verschrikkelijk, vrijheid van godsdienst wordt misbruikt om ons onvrijheid op te leggen."

0Rapporteren

EricDonkaew

EricDonkaew1 apr. 2023 - 15:02

Ik vind dit een goed onderbouwd stuk en ben het ook eens met de aanbeveling van een stiltecentrum. Veel mensen, ook jonge mensen, hebben behoefte aan spiritualiteit en daar is naar mijn mening helemaal niets mis mee. Aan de voorwaarden voor zo'n stiltecentrum stelt Han van der Horst enige voorwaarden en ik ga daar in mee. Ik zeg: doen! Op iedere school.

17 Reacties

Volrin

Volrin1 apr. 2023 - 16:00

Daar is niet op elke school ruimte voor (letterlijk niet).

1Rapporteren

EricDonkaew

EricDonkaew1 apr. 2023 - 16:23

@Volrin ------------------- Wel een heel flauwe reactie. Die ruimte maken gewoon. Die is er heus wel. 'Opdenken' heet dat geloof ik.

0Rapporteren

Raymond Bhagwandin

Raymond Bhagwandin1 apr. 2023 - 17:08

Eric, ik zou een stilte centrum een prima idee vinden als daar door verschillende groeperingen om zou worden gevraagd, ik zie deze oplossing echter als een noodgreep om tegemoet te komen aan dwingelandij, zo wordt er stukje bij beetje grond veroverd, ik zou daar nooit aan willen toegeven.

4Rapporteren

JasDon

JasDon1 apr. 2023 - 17:25

"Veel mensen, ook jonge mensen, hebben behoefte aan spiritualiteit" Daar heb je geen stilteruimte voor nodig, daarbij zijn het niet de jonge mensen die de vraag neerleggen, maar hun omgeving die het in dit voorbeeld opdwingt. De jeugd wil vooral plezier hebben. Daarnaast zie ik jouw input als projectie, ik ben nog nooit een scholier tegengekomen die spiritualiteit zocht.

1Rapporteren

EricDonkaew

EricDonkaew1 apr. 2023 - 17:28

Die ruimte maken gewoon. = Die ruimte maken we gewoon. Wat ben ik slordig de laatste tijd.

0Rapporteren

Volrin

Volrin1 apr. 2023 - 17:46

@EricDonkaew Daar is niks flauws aan. Er zijn scholen die in krimp regio's liggen en nu al moeite hebben met genoeg lokalen en ruimte te vinden. Daar wil u nog een stilteruimte bovenop gooien.

2Rapporteren

Satya

Satya1 apr. 2023 - 17:46

Jeetje, we zijn het helemaal eens. Wie het motto leven en laten leven aanhangt kan daar mee leven en hoort op een openbare school.

1Rapporteren

Volrin

Karingin

Karingin1 apr. 2023 - 22:59

Nou Jasdon, ik ben van huis uit katholiek maar mijn ouders vielen van hun geloof. Maar toen ik op de middelbare school kwam, raakte ik juist geïnteresseerd. Weliswaar was die interesse in het christendom van korte duur, maar toch, ik was 12 en bezig met spirituele zaken. En dat ben ik nog steeds, hoewel ik inmiddels een heel eigen beeld bij elkaar heb gepuzzeld. Anyway, het idee dat kids alleen maar bezig zijn met keten is bull shit

2Rapporteren

Eric Minnens

Eric Minnens2 apr. 2023 - 0:20

Vroeger was de Openbare (!) Bibliotheek een stiltecentrum. Hoef je tegenwoordig niet meer om te komen. Al heb je hier en daar nog wel bepaalde 'stilte'-ruimtes of zelfs 'stilte'-boxen, waar je je, bevrijd van onderling geouwehoer, nog kunt concentreren. Ik zou zeggen: geef (school-) bibliotheken (al is het maar voor een deel) die stiltetaak weer terug. Moet kunnen, en dan kan iedereen dat naar eigen behoefte invullen. En overigens ben (ook) ik van mening dat zekere Noureen Wildeman niet helemaal spoort.

0Rapporteren

Eric Minnens

Eric Minnens2 apr. 2023 - 1:52

@EricDonkaew Voor mij is spiritualiteit een containerbegrip. Wat versta jij daaronder?

0Rapporteren

EricDonkaew

EricDonkaew2 apr. 2023 - 5:22

@Volrin: U bedoelt 'omdenken'. --------------- Nee, heel nadrukkelijk opdenken. Een positieve richting op denken.

0Rapporteren

EricDonkaew

EricDonkaew2 apr. 2023 - 5:30

@Raymond Bhagwandin --------------------------- Ik doel ook op een algemeen stiltecentrum voor alle gezindten, ook ongelovige kinderen die even op een rustige plek helemaal tot zichzelf willen komen. Het moet inderdaad geen surrogaat-moskee worden.

0Rapporteren

EricDonkaew

EricDonkaew2 apr. 2023 - 5:35

@Eric Minnens ------------------------ Het is ook wel een containerbegrip. Je zou het zo ongeveer kunnen definiëren als openstaan voor het niet-materiële. Volgens mij is daar nog best veel behoefte aan, ook bij jonge mensen.

0Rapporteren

EricDonkaew

EricDonkaew2 apr. 2023 - 5:39

@JasDon: De jeugd wil vooral plezier hebben. ------------------------ Dat kun je zo niet generaliseren. Je hebt ook rustige kinderen die niet zo opvallen. Soms merk je spirituele neigingen bij ze, maar soms verlangen ze gewoon naar stilte.

0Rapporteren

DanielleDefoe

DanielleDefoe2 apr. 2023 - 9:20

Het artikel in de NRC ging niet over stilte- maar over islamitische gebedsruimtes waar nu ook het voortgezet onderwijs mee worstelt. Bij de UNIs speelde het al eerder. Van de Nederlandse unis komt de VU de moslims vermoedellijk het meest tegemoet met exclusieve luxe faciliteiten. De stilteruimte van de RUG die een nadrukkelijk niei-religieus karakter heeft zal ze minder aanspreken. https://vu.nl/nl/over-de-vu/meer-over/gebedsruimte https://www.rug.nl/news/2019/01/contemplation-room-at-ub-city-centre-opens

0Rapporteren

DanielleDefoe

DanielleDefoe2 apr. 2023 - 9:23

Voor "spirituele" (??) ervaringen ga ik de natuur in. Helaas is het daar ook steeds minder stil.

0Rapporteren

DanielleDefoe

DanielleDefoe1 apr. 2023 - 14:54

De school is maar een deel van je leven. In mijn ideale wereld is de school godsdienstvrij.

2 Reacties

Juppé🎗

Juppé🎗1 apr. 2023 - 15:07

Inderdaad, neutraal geeft teveel ruimte waardoor het toch weer op kan kruipen. Dat wordt hier goed bewaakt.

0Rapporteren

EricDonkaew

EricDonkaew1 apr. 2023 - 16:36

@DanielleDefoe: In mijn ideale wereld is de school godsdienstvrij. ---------------------------- Maar ook vrij van spiritualiteit? Ik zou mijn kinderen graag ruimte willen bieden, op school, aan spiritualiteit.

1Rapporteren

Sententia

Sententia1 apr. 2023 - 13:09

Openbare scholen behandelen alle levensbeschouwingen op gelijke voet, maar dat staat op gespannen voet met religieuzen die exclusiviteit eisen, want https://www.youtube.com/watch?v=UhKYQatMWMY

3 Reacties

SpijkerMaarten

Sententia

Sententia1 apr. 2023 - 15:59

@SpijkerMaarten, U heeft gelijk, excuses! Ik liet me even meevoeren door mijn afkeer van religie, die ene in het bijzonder.

0Rapporteren

JasDon

JasDon1 apr. 2023 - 17:28

Maarten, Dat is vanzelfsprekend wel het effect. Hoe kunnen meisjes de ruimte delen met naar Mekka biddende jongens. Daarnaast ontstaat er ook nog eens het risico op dwang, want als je geloofsgenoten bidden... wat betekent het als je op school dan niet meedoet? De religieuze dwang achter de voordeur is al erg genoeg.

4Rapporteren

DaanOuwens

DaanOuwens1 apr. 2023 - 13:03

Ik zou dit soort thema's graag meer overzichtelijk houden. De grondwet is duidelijk en lhbtq+mensen maken geen keuze. Het gaat om wie ze zijn. Als je dat niet kunt snappen ben je op de verkeerde plek. Godsdienst is altijd een keuze. Een school kan wel of niet een stiltecentrum creëren. Ik zou wel eens een globale peiling houden onder de leerlingen. Niet of ze het willen hebben maar of ze het willen tolereren. En dan wel of niet doen. een godsdienst is namelijk iets waarvoor je kiest. En als dat vervelende gevolgen heeft kan je een andere keuze maken. Lhbtq+mensen kunnen dat niet.

5 Reacties

IkHebAltijdGelijk

DanielleDefoe

JasDon

JasDon1 apr. 2023 - 17:31

"Daar denken gelovigen anders over." Dat mogen ze denken, maar dat hebben ze simpelweg fout. Alleen over genderidentiteit kan je de discussie voeren.

1Rapporteren

Karingin

Karingin1 apr. 2023 - 22:51

Zo simpel is het nou ook weer niet, de meeste mensen krijgen religie (of niet) van huis uit mee. Als jij je hele leven een bepaald beeld krijgt ingeprent, dan kom je daar niet zo makkelijk van los. Sterker nog, het is ontzettend moeilijk als je zelf gedachten krijgt die botsen met dat beeld. Want binnen je eigen gemeenschap krijg je geen antwoord op je vragen, integendeel, je wordt als dissident beschouwd. Het is nog veel complexer dan dat natuurlijk, er zijn zoveel externe factoren (bijv. je sociale omgeving, de media) die invloed hebben. Die keuze waar jullie zo van overtuigd zijn is echt niet zo helder

0Rapporteren

Paul Spijkers

Paul Spijkers2 apr. 2023 - 1:00

Nou, dat ligt er aan. Sexuele geaardheid (homosexueel, heterosexueel) is geen keuze. Maar cultivatie van zelf expressie en growps vorming, zoals gender maken en vormen, deels wel. Of je een jurk draagt en hoe je genoemt wil worden en of je je borsten weg laat halen en hoe je verandert met hormonen deels wel. En die expressie word dan weer geeist als een mensenrecht tot verandering van sex toe. Dat is deel van het punt van de ideologie. Dat niet alleen gender maar ook sex cultuur is.

1Rapporteren

Juppé🎗

Juppé🎗1 apr. 2023 - 12:50

« Tot de islam bekeert men zich. Je hoeft er niet voor uit de kast te komen.« …..inderdaad het is voor velen meer een vorm van in de kast gestopt worden.

1 Reactie

antony2

antony21 apr. 2023 - 17:28

Onder de Moerdijk zijn we eindelijk verlost van de Roomse repressie, en er boven grotendeels van het Protestanse gedram. De SGP is louter folklore. In het openbaar onderwijs moet men dit dus niet toestaan. In een ziekenhuis moet dit wel mogelijk zijn m.i.

3Rapporteren

Mathijsco

Mathijsco1 apr. 2023 - 12:41

Lol @ Hanvanderhorst. Iets met 'eigen graf graven' en 'laat men maar'.

Sources


Article information

Author: Elizabeth Thompson

Last Updated: 1699924562

Views: 473

Rating: 4.5 / 5 (59 voted)

Reviews: 99% of readers found this page helpful

Author information

Name: Elizabeth Thompson

Birthday: 1974-05-03

Address: 05350 Collins Neck Apt. 169, Rodgershaven, AR 37215

Phone: +4017068563137742

Job: Article Writer

Hobby: Hiking, Fishing, Chess, Stargazing, Coin Collecting, Cycling, Sailing

Introduction: My name is Elizabeth Thompson, I am a unswerving, priceless, accomplished, irreplaceable, exquisite, strong-willed, rare person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.