header banner
Default

Joop - BNNVARA: We moeten de islam negeren omdat het de radicaliteit van het kwaad symboliseert


Table of Contents

Reacties (54)

VIDEO: An inside look at Islamic extremism | Mubin Shaikh
TED Archive

Sorteren op:

Pater

Pater22 okt. 2023 - 3:45

" dit land vijfenzeventig jaar geleden van de (westerse) internationale gemeenschap ‘gekregen’ ": nou nou, er was een meerderheid in de VN-Algemene Vergadering, echt niet alleen uit het westen. Bijv. ook Rusland stemde voor. "en kunnen zij nergens op steun of bescherming rekenen. De VN schiet hen niet te hulp, (...)": nou nou, de AV van de VN heeft hele series uitspraken gedaan tegen Israël en voor de Palestijnen. Probleem: de VN heeft geen eigen "macht". "Zo mag ik dat blijkbaar niet zien zonder uitgescholden en bedreigd te worden." Nou nou, de kritiek op Israël is breder dan ooit, je staat juist aan de kant die meer en meer steun krijgt in de publieke opinie. Ik ben benieuwd of je Hamas nou wel of niet terroristisch vind. Dat is onduidelijk. De toon mag gerust wat minder gezwollen en het zelfmedelijden wat kleiner.

JoostJK

JoostJK21 okt. 2023 - 22:21

https://www.frontaalnaakt.nl/archives/joden-waren-in-de-arabische-wereld-veiliger-dan-bij-ons.html

1 Reactie

DanielleDefoe

DanielleDefoe23 okt. 2023 - 10:46

In het hele MO zijn eeuwenoude niet-islamitische gemeenschappen aan het verdwijnen ook de Joodse. Zie voor de laatste de tabel in het document in de link. In Noord-Afrika heeft Marokko nog een aanzienlijk aantal Joodse bewoners. https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/fd/il20062006_07/il20062006_07en.pdf

0Rapporteren

Jos Brand

Jos Brand20 okt. 2023 - 5:56

In de Bijbel en de Koran wordt al gesproken over Israel. Dit land bestaat al veel langer dan 75 jaar ! Je hebt je feiten niet op een rijtje, Rutger.

4 Reacties

Pater

Pater21 okt. 2023 - 3:09

Als we de bijbel volgen zien we dat de joden Kanaän moest veroveren op de mensen die er al woonden. De geschiedenis herhaalt zich.

1Rapporteren

DanielleDefoe

DanielleDefoe

JoostJK

Feiten

Feiten19 okt. 2023 - 10:11

Ik ben verheugd om zo nu en dan te lezen dat er denkers zijn die bewustwording willen stimuleren bij mensen. De staat Israël heeft jarenlang steun ontvangen van het Westen. De kracht van deze staat komt niet van binnenuit, maar van buitenaf, met name van het Westen en Amerika. Bovendien, door het afnemen van de invloed van Arabische mogendheden die meer bezig zijn met wie het hoogste gebouw heeft en wie de meeste voetbalspelers koopt, staan de Palestijnen met hun rechtvaardige zaak zonder sterke pleitbezorger en zonder invloedrijke vrienden. Hierdoor worden ze van allerlei zaken beschuldigd, en de burgers zijn het slachtoffer van onrecht van de internationale gemeenschap. Wie had gedacht dat in 2023 internationale rechtsregels genegeerd zouden kunnen worden, en dat alles wat God heeft verboden, zich onder het toeziend oog van de internationale gemeenschap zou kunnen voltrekken? Het ontzeggen van toegang tot water, voedsel en andere basisvoorzieningen wordt volgens het Genève-akkoord beschouwd als een oorlogsmisdaad, met ziekenhuizen die evenmin moeten ontgelden , met alle tragische gevolgen van dien. Helaas lijkt de kwestie voorlopig op de achtergrond te zijn geraakt. Duizenden kinderen zijn het slachtoffer geworden van deze barbaarse aanvallen. In Israël lijken sommigen te beseffen dat ze vrijwel onaantastbaar zijn zolang ze kunnen rekenen op rijke en invloedrijke vrienden met krachtige pleitbezorgers die alles lijken te rechtvaardigen.

develhunt

develhunt19 okt. 2023 - 5:27

Er is wel één groot verschil, er is geen islamitisch land op deze wereldbol te vinden waar het rustig is, waar mensenrechten wel worden gerespecteerd en andersdenkende of niet gelovige zich normaal kunnen uitten zonder daar de negatieve en zeer zware gevolgen van te ondervinden, waar een goed functionerende democratie is, men vlucht massaal naar het vrije westen waar alle vrijheden wel zijn, maar waar ook Joods/christelijke tradities de gevestigde wortels zijn. Men herkent zich nu eenmaal meer in een inwoner van Israël dan in een inwoner in Palestina, het is beter invoelbaar, die mensen zijn net als ik, wat andersom natuurlijk net zo goed het geval is, we kunnen er van alles van maken, maar zo werkt het nu eenmaal.

1 Reactie

JoostJK

JoostJK24 okt. 2023 - 18:58

Joods/Christelijke traditie...nog zo een mythe. Het Christelijke verhaaltje was altijd dat "De Joden" Jezus Christus vermoord hadden, en daarvoor moesten boeten. Het Jodendom ( als geloof ) kan niet verder afstaan van het Christelijke ( zij het Katholiek, dan wel Protestants ) geloof.

0Rapporteren

Pater

Pater19 okt. 2023 - 3:33

Gut, ik beleef één en ander heel anders dan Rutger. In 1967 was kritiek op Israël taboe. Lange tijd was er weinig kritiek buiten Palestinacomité en Een ander joods geluid. Tegenwoordig is er steeds meer van zulke kritiek. Vooral de jeugd bekijkt de zaak veel meer onbevangen, losser van vooroordelen.

3 Reacties

DanielleDefoe

DanielleDefoe21 okt. 2023 - 12:59

[In 1967 was kritiek op Israël taboe.] Ik heb ook nog wel idealisten gekend die een tijdje in een kibbutz gingen werken. Ik ga er van uit dat de meeste jongeren in de jaren 60 alleen een vage notie hadden wat zich daar afspeelde. Niveau kinderbijbel?

0Rapporteren

Pater

Pater22 okt. 2023 - 3:52

Nee, dat zat dieper. Ik had in '67 met genoegen mijn zwaard getrokken en afgereisd om mee te vechten. In '68 ontmoette ik Israëlische meisjes die over een paar jaar in dienst moesten, het waren mijn heldinnen (ze waren ook erg knap). De jodenvervolging, David tegen Goliath, romans als Exodus: ik hoefde er helemaal niet over na te denken. Ik had nog geen flauw idee van de werkelijke achtergronden, zoals de geplande verdrijving van de oorspronkelijke bewoners, het exclusieve religieuze karakter dan de staat Israël.

1Rapporteren

DanielleDefoe

DanielleDefoe22 okt. 2023 - 13:17

[Ik had nog geen flauw idee van de werkelijke achtergronden] Dat was denk ik vrij algemeen.

0Rapporteren

Paul Spijkers

Paul Spijkers18 okt. 2023 - 21:33

Zachtjes denken dat Israel niet zou mogen bestaan helpt niemand.

TwoTone

TwoTone18 okt. 2023 - 20:59

Inzake het klimaat is het motto: laten we in NL het zo goed mogelijk doen, als voorbeeld voor de rest vd planeet die dan hopelijk volgen. Inzake vrede: laten we het zelfde motto volgen. Laten we in Nl zoveel mogelijk de vrede bewaren tussen alle bevolkingsgroepen, we kunnen alleen maar hopen dat we een goed voorbeeld zijn. We kunnen tenslotte niet andere landen verplichten om vrede te hebben.

ikdoemaarwat

ikdoemaarwat18 okt. 2023 - 19:20

"Dit eerste wordt nog eens versterkt doordat Europa steeds intoleranter wordt tegen vluchtelingen van elders. Europese landen dreigen hun grenzen dicht te gooien en pleiten voor opvang in de regio." Als ik zie hoeveel vluchtelingen Europa opvangt uit de Oekraïne kan ik niet concluderen dat Europa intoleranter wordt t.o.v. vluchtelingen. Pleiten voor opvang in de regio is op zich ook zo gek nog niet. Precies hetzelfde doet Europa met de Oekraïners.

2 Reacties

Pater

Pater19 okt. 2023 - 3:26

Europa heeft ca. 1 miljoen Syrische vluchtelingen opgenomen. Het kan veel beter, maar ik vind het toch heel wat.

2Rapporteren

DanielleDefoe

DanielleDefoe21 okt. 2023 - 13:07

Er komen nog steeds Syriers naar Europa niet uit Syrië zelf maar uit de regio waaronder ook Egypte. De meeste vluchtelingen in de regio leiden in zowel rurale als urbane gebieden een vrij precair bestaan.

0Rapporteren

linksert

linksert18 okt. 2023 - 16:52

De olifant in de kamer? De PVV en haar vele stemmers.

Kuifje3

Kuifje318 okt. 2023 - 14:22

Ik ben het volledig oneens met de strekking van dit verhaal. Nee ik zal niet gaan schelden want dat is altijd zinloos. Wie de schuld heeft of wat in het verleden allemaal is mis gegaan is inmiddels totaal niet meer van belang. De vraag is nu of er nog een vreedzame weg hieruit is. Hamas heeft met de gruwelijke aanval een punt gemaakt. Israel heeft daarop een overduidelijke reactie gegeven. Het lijkt me dat alle betrokken partijen zich moeten realiseren dat dit zo niet verder kan gaan. Een half seniele president van de VS is natuurlijk ook niet iets wat zal helpen richting een oplossing.

3 Reacties

Daslief

Daslief18 okt. 2023 - 17:26

Met je woordkeus "gruwelijke aanval" versus "overduidelijke reactie" maak je zonder schelden voldoende duidelijk waarom je het oneens bent met de strekking van dit verhaal. Overigens eens dat we hoognodig naar de toekomst moeten kijken.

3Rapporteren

linksert

gebruikersfout

android1984

android198418 okt. 2023 - 14:05

mag ik even vragen dat ondertussen Egypte zijn deur dicht houd voor de vluchtelingen uit gaza. Zijn dat allemaal islamofoben? Even om in te haken op de bovenstaande mijmering: ". Ik denk na over de barmhartige Samaritaan, over naastenliefde, over vooroordelen, veroordelen en oordelen aan de voorzienigheid overlaten"

5 Reacties

LaBou

LaBou 18 okt. 2023 - 16:39

Waarom willen dit soort reaguurders toch steeds dat Egypte en Jordanië de door Israël veroorzaakte problemen oplossen?

3Rapporteren

DaanOuwens

DaanOuwens18 okt. 2023 - 19:21

@ android1984 Jij schrijft: mag ik even vragen dat ondertussen Egypte zijn deur dicht houd voor de vluchtelingen uit gaza. Daar heeft het een leidinggevende van het rode kruis die verantwoordelijk is voor dat transport dat daar in Egypte voor de grens met gaza staat twee dagen geleden al antwoord op gegeven. Israël wil niet dat die grens open gaat. Daar kan je beter eens over gaan mijmeren.

1Rapporteren

FelixFlex

FelixFlex19 okt. 2023 - 4:47

Neen Daan, Egypte wil niet nog meer onrust in het land, de invloed van de moslimbroederschap is eindelijk wat terug gedrongen, zij willen liever niet meer islamisten erbij hebben. Ja ook in het midden oosten wordt er tussen moslimstromingen en achtergronden flink gediscrimineerd...

4Rapporteren

gebruikersfout

android1984

android198419 okt. 2023 - 10:25

@DaanOuwens Jij zegt dat Egypte haar politiek laat voorschrijven door Israel? Als Israel zegt dat zij hun grenzen moeten sluiten dan doen ze dat gedwee?

1Rapporteren

Aldtsjerk

Aldtsjerk18 okt. 2023 - 13:32

Op https://historiek.net/israelisch-palestijns-conflict-achtergrond-artikel/159526/ staat een mooi overzicht van het ontstaan van Israël en bijbehorende conflicten. Israël had nooit gesticht moeten worden, in ieder geval niet daar. De VN en westerse landen hebben inderdaad boter op het hoofd met het in bescherming nemen van Israël. Helaas eindigt Rutger van Eijken in generalisaties dat het hele westen islamofoob is (Van Agt is dat echt niet), en komt hij uiteindelijk niet verder dan “hullie zijn begonnen”. Net zomin als we de Amerikanen nooit meer uit Amerika krijgen, de Spaanse taal uit zuid Amerika, gaan de joden niet meer weg uit Israël, helaas. Vrede vereist zeer flexibele geesten en die zie ik aan beide kanten niet.

Kees van Bemmelen

Kees van Bemmelen18 okt. 2023 - 13:03

"Dat past misschien niet in het beeld dat wij van Hamas en Iran, en wellicht zelfs van Arabieren in het algemeen, moeten hebben. Wat daar achter zit weet ik niet. Mogelijk moeten mensen uit het Midden-Oosten gepresenteerd worden als het radicale kwaad en mag er daarom geen enkele nuancering tot ons doordringen." Kom kom, ik geloof best dat Al Jazeera de zaak vanuit een ander perspectief belicht dan Westerse media, maar het is niet alsof er een of andere stilzwijgende afspraak is om 'Arabieren' als onmensen af te schilderen. Iran en Hamas komen er niet best af inderdaad, maar ik hoef maar het journaal of een talkshow aan te zetten en ik hoor berichten over tekorten aan medicijnen in Gaza, noodgeneratoren die ziekenhuizen draaiende houden, afgesloten water etc. Dat doe je niet als je een agenda hebt om 'geen enkele nuance tot ons door te laten dringen.' Wat is dat trouwens met dat woord narratief de laatste jaren? Dat hoorde ik vroeger vrijwel alleen onder letterkundigen, en dan als adjectief. Nu gebruikt jan en alleman het als zelfstandig naamwoord. En dan bedoelen ze ook niet gewoon een verhaal, maar propaganda of het dominante verhaal oid. Nou ja het heeft geen zin om me te ergeren, de toekomst zal leren of het een blijvertje is.

2 Reacties

DanielleDefoe

DanielleDefoe

Markzelluf

Markzelluf18 okt. 2023 - 13:01

Dat het hoofd van Van Eijken overstroomt met emoties, zoals hij schrijft, wordt uit de tekst inderdaad duidelijk. Prima om op zo’n moment je gedachten op papier te zetten. Of je vervolgens ook op ‘send’ moet drukken, vraag ik me echter af. Maar terzake. De schrijver stelt een existentiële vraag: moet/mag Israël blijven bestaan. Hij geeft een viertal argumenten om ermee te stoppen en geeft aan dat die opsomming niet-limitatief is. Mag ik de conclusie trekken dat hij het met de argumentatie eens is Israël op te heffen?

5 Reacties

LaBou

LaBou 18 okt. 2023 - 16:43

"Mag ik de conclusie trekken dat hij het met de argumentatie eens is Israël op te heffen?" Waarom stel de reageerder die vraag hier en niet aan de schrijver? Of wil hij mensen hier uitspraken ontfutselen waarop ze dan weer aangevallen kunnen wordenmdoor reaguurders die hun eigen interpretatie van zo'n uitspraak verzinnen. Ongeveer wat hij hier probeert.

3Rapporteren

Markzelluf

Markzelluf18 okt. 2023 - 18:32

Dag La, het antwoord is natuurlijk omdat de schrijver hier zijn blog publiceert. Het lijkt me sowieso logisch dat hij de reacties hier leest, zo ook mijn vraag, en ook hier de antwoorden of repliek vermeldt. Wat is er trouwens mis met mijn vraag?

4Rapporteren

LaBou

LaBou 18 okt. 2023 - 20:36

Ego, je stelt een suggestieve vraag omdat je niet echt voor je mening uit wil komen. Eigenlijk is het dus niet eens een vraag. Maar dat wist je op het moment dat je het schreef ook wel.

0Rapporteren

Paul Spijkers

Paul Spijkers19 okt. 2023 - 4:35

Het is best vreemd dat de meeste reageerders zijn hoofd argument negeren en selectief wat aan de verpakking van zijn geleerd taal gebruik en het net doen alsof ie gek is gaan plukken.

0Rapporteren

Rutger3

Rutger319 okt. 2023 - 6:31

Het is (gelukkig) niet aan mij Israël op te heffen. Ik denk alleen dat de kans groot is dat dit gebeurt. Groter dan we wellicht denken. Het idee een kolonie te kunnen stichten is simpelweg niet haalbaar gebleken. Zeker als we niet alleen naar onze eigen stem luisteren, maar ook naar de landen in de regio. Hoe het eruit moet zien weet ik ook niet precies. Wellicht zoals dat ook ging met de onafhankelijkheid van Indonesië, Suriname en andere oud-koloniën. In ieder geval gaan dan de muren weg om Gaza en de Westoever en heeft iedereen meer vrijheid en bewegingsruimte. Geen idee. We zullen zien. Dit is niet mijn project. Het lijkt me onvermijdelijk.

0Rapporteren

Eric Minnens

Eric Minnens18 okt. 2023 - 12:55

"Bevrijdingsbewegingen in derdewereldlanden gooien hun koloniale overheersers eruit en Israël gooit juist de inheemse bevolking eruit." Exact. Maar Israël is dan ook geen derdewereldland. Het wordt dus tijd dat de zaken hier omgedraaid worden en het derdewereldland Palestina zijn koloniale overheerser eruit gooit. Maar goed, dan zit ik dus precies op de lijn van Hamas... Wil ik dat? Laat ik het zo stellen: Ik ben het eens met hun theorie, maar verwerp hun terreur. De ellende is ook dat, normaal gesproken, koloniale overheersers een thuisland hebben, en dat is hier dus niet het geval. Waar moeten de Israëli dan heen? Terug in de diaspora wellicht... Al wijst de historie, de ontstaans- en blijfgeschiedenis van Israël in een andere richting. Ik kom er niet uit, net als de internationale gemeenschap. Zelfs als er een tweestatenoplossing komt, zal Israël tot het einde der tijden (de finale klimaatramp?) voor problemen zorgen.

2 Reacties

r v b

r v b18 okt. 2023 - 13:20

de zionistische kolonisten hadden al lang hun thuislanden, waar zij gewoon de nationaliteit van hadden. Maar ze wilden per se het land hebben waar anderen al woonden, dus moest er eerst etnisch gezuiverd worden. Daarom wachten nu nog steeds miljoenen verdreven Palestijnen tot ze kunnen terugkeren naar hun thuisland.

6Rapporteren

Hann63

Hann6318 okt. 2023 - 15:41

$RVB, Welke thuislanden? Waar de joden niet werden vervolgt? Of de pogroms in Oekraine en Rusland laat 19de, begin 20ste eeuw?

4Rapporteren

Miss Piggy

Miss Piggy18 okt. 2023 - 12:46

Oef, als ik Rutger was zou ik maar eens lekker op vakantie gaan. Het is een betoog waarin werkelijk alles erbij wordt gehaald, inclusief de Kruistochten. Maar goed, hij heeft wel een punt dat er op geopolitiek gebied interessante tijden aankomen. Om maar een voorbeeld te geven, de marine van de VS trekt zich uit steeds meer gebieden (zoals de Perzische Golf) terug om zich te kunnen focussen. Dit betekent dat voor neutrale naties de zeewegen niet meer overal even veilig zijn. Europa zal een machtsblok moeten worden dat niet alleen maar hand in hand loopt met de VS, maar ook z'n eigen belangen kan verdedigen. Wat betreft de BRICS landen, deze willen in eerste instantie vooral een monetair tegenwicht bieden tegen de dollar. Samenwerkingen en bondgenootschappen zie ik op korte termijn niet gebeuren. Er zitten een aantal landen tussen, zoals India, die een optimistische toekomst hebben. En een aantal landen, Rusland en China voornamelijk, die voor een economische en demographische ramp staan. Wat betreft moslims, er werd al gezegd, de toekomst van de Islam ligt in Europa. En daarmee wordt bedoeld dat de Islam een grote toekomst tegemoet gaat als moslims welvarende en participerende burgers zijn van democratische samenlevingen. Maar zoals de aanslagen van Hamas en in België hebben laten zien, we moeten zeker niet blind zijn voor de haatdragende, kortzichtige kant die er in de Islam bestaat, meer dan in enige andere religie.

2 Reacties

LaBou

LaBou 18 okt. 2023 - 16:47

Mwah, ik fietste vroeger wel eens doorlaatsen op de bijbelgordel. En als blikken konden doden had ik dit al lang niet meer kunnen schrijven. Onverdraagzaamheid bestaat in elke religie.

0Rapporteren

Paul Spijkers

Hannes Achterhout

Hannes Achterhout18 okt. 2023 - 12:35

Wat mij vroeger als kind op de School met den Bijbel werd bijgebracht komt neer op: `En de Heere der Heirscharen zond zijn engelen der Gramschap naar het Heilige Land van Mozes en Aäron en zeide: `Ziet Mij is de Wrake, nederdalend op hen die twijfelen aan de Macht van Jaweh: want Hij die is en was, en die koomen zal, zal de Israëlieten het land Kanaän doen beerven'. En later: `Wie in Mij gelooft zal het Aardrijk beërven.' Dit alles compleet met schoolplaten met de vreselijkste taferelen. Ik wist al vroeg dat zulks een foutief narratief was. En werd daarvoor ook gestraft. Helaas geloven de Amerikanen er nog in, alsmede Nederland, hun 51e staat.

weereenmening

weereenmening18 okt. 2023 - 12:31

De over het algemeen niet religieuze westerling is weinig bezig met het leven na de dood. We leven bijna alsof we nooit doodgaan. Binnen de islam is dat anders. Men ziet het leven als een voorportaal voor het hiernamaals. Het gevolg is een heel andere beleving van de realiteit. Indien je ervan overtuigd bent dat er na het leven op aarde een mogelijk paradijs volgt dan maak je heel andere keuzes. Daarom vliegen de emoties ook hoog op als het gaat om kritiek op islam. Je moet deze kritiek immers bestrijden wil je je plek in het paradijs niet in gevaar brengen. Vroeger dachten de christenen overigens op min of meer dezelfde manier hierover. En het gevolg is dus toch weinig tolerantie richting zaken die volgens Koran anders zijn dan wij in het westen normaal vinden. Homoseksualiteit, gelijke rechten vrouwen, niet gelovigen, het ligt allemaal erg gevoelig. En dat leidt dus soms ook tot extremisme, waarbij de extremisten de volle overtuiging hebben dat ze iets goeds doen. We moeten onze ogen daarom juist niet sluiten voor deze schaduw kant van de manier waarop de islam en andere religies worden beleeft.

Marcus A.2

Marcus A.218 okt. 2023 - 12:29

"De islam zien als de radicaliteit van het kwaad en verder onze ogen sluiten" Geen woord over de islam. De schrijver gaat er kennelijk vanuit dat Arabieren en de islam hetzelfde zijn. Maar dat is niet zo, er zijn bijvoorbeeld miljoenen christelijke Arabieren.

Marcus A.2

Marcus A.218 okt. 2023 - 12:21

"Ondertussen stuurt Amerika vliegdekschepen met straaljagers en materieel om de Palestijnen te bedreigen en dreigt Iran zich er militair mee te gaan bemoeien als Amerika daar niet snel mee stopt." Dreigt iran zich er militair mee te gaan bemoeien? Is er dan echt nog iemand die gelooft dat iran niets met de aanslagen van hamas en de aanvallen van hezbollah te maken heeft? Zeer bijzonder!

Bert H

Bert H18 okt. 2023 - 12:15

Onbeschrijfelijk veel leed hebben deze mensen de afgelopen 70 jaar aangericht in deze regio, dag in, dag uit. Maar het kan dus nog erger ..

Ben  Liberaal

Ben Liberaal18 okt. 2023 - 11:55

''ogen sluiten.."" ? welneen! eyes wide open !

1 Reactie

LaBou

FelixFlex

FelixFlex18 okt. 2023 - 11:42

Dit betoog begint aardig maar met met zoveel racistische generalisaties in 1 alinea: "Zo kan ik nog wel even doorgaan. Ik zou bijvoorbeeld nog in kunnen gaan op de immense haat tegen moslims en hoe die mogelijk al vanaf de eerste kruistocht van paus Urbanus II in 1095 in het Europese DNA zit. We vinden het prima dat moslims als gastarbeiders voor ons werken, maar verder vinden we ze barbaars, primitief en achterlijk. Deze vooroordelen komen vooral tot uiting als we te maken hebben met een vluchtelingenstroom of bij catastrofes als nu in Palestina. Dan durven mensen openlijk te zeggen dat iedereen met een Arabisch uiterlijk een verkrachter, gelukszoeker én terrorist is. Die ontmenselijking, aan beide kanten, neemt steeds grotere en dus zorgelijke vormen aan" Kun je alles toch niet serieus nemen? Moeten islamitische scholen 24/7 bewaakt worden; kun je met je hoofddoek niet meer veilig over straat; kun je niet rustig met een palestijnse vlag wapperen; ben je niet veilig op een islamitisch muziekfestival; moet de itfar beschermd worden met 'merkelsteentjes' tegen aggresieve vrachtwagens? Komop, een beetje nuance kan geen kwaad. En dit is geen context, maar we moeten beide kanten van dit lastige verhaal blijven belichten. Eenzijdigheid is de dood in de pot voor een goede discussie over oorzaken en oplossingen

1 Reactie

misslobena

misslobena18 okt. 2023 - 13:15

Hoe weet jij dat? Heb je moslims gesproken of zij bedreigd worden of niet. Moskeeën zijn al jaren mikpunt van geweld, en ook moslimvrouwen en meiden worden regelmatig buiten bedreigd en belaagd. Alleen dat haalt de nieuwsberichten niet. Is blijkbaar niet belangrijk. Ook hier dubbele standaarden. Dat er beveiliging wordt ingezet, wil vooral zeggen dat er een angst is. Of die angst terecht is, kan men hier niet uit concluderen. Besef dat ik, als moslima al jaren te maken heb met agressieve uitingen in de openbare ruimte en zelfs mijn kinderen die nog niet eens volwassen zijn hebben hier mee te maken gehad. En niet door jongeren of andere kinderen, maar door volwassen mensen, van wie je mag verwachten dat ze in ieder geval kinderen met rust laten.

5Rapporteren

Sources


Article information

Author: Crystal Montgomery

Last Updated: 1699319404

Views: 435

Rating: 3.8 / 5 (41 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Crystal Montgomery

Birthday: 2000-10-07

Address: 89817 Lauren Manor, Bushbury, NE 98414

Phone: +3571044019633924

Job: Project Manager

Hobby: Running, Fencing, Snowboarding, Basketball, Photography, Orienteering, Reading

Introduction: My name is Crystal Montgomery, I am a dazzling, unyielding, receptive, striking, cherished, honest, artistic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.