header banner
Default

Üreticiden bir yanıt geldi: madencilik ekran kartı performansını azaltır mı?


2021’in başından beri Bitcoin ve Ethereum madenciliği yapanların sayısı epey arttı. Bu işe yatırım yapanlar tek bir ekran kartıyla değil, bazen yüzlerce ekran kartıyla çalıştığı için piyasada pek çok kriz doğdu. Piyasada sıfır ekran kartı bulmak zorlaştığı için ikinci el almayı düşünenlerin aklına takılanlardan biri mining’in ekran kartı performansını düşürüp düşürmeyeceği oluyor. Bu konuyla ilgili pek çok tartışmaya tanık olduk, bu defa “Mining, ekran kartı performansını düşürür mü?” sorusuna yanıt Palit’ten geldi.

İkinci el ekran kartı alırken dikkat edilmesi gerekenler

Ekran kartı bulmanın zor olduğu bu dönemde ikinci elini satın almak isteyenler için bir rehber hazırladık. İşte dikkat edilmesi gerekenler...

Palit: Mining, ekran kartı performansını düşürür

Ekran kartı piyasasının tecrübeli isimlerinden Palit, mining yapılan ekran kartlarının her yıl yüzde 10 performans kaybettiğini söyledi. Bu söylem, yılın 365 günü hiç durmadan mining yapan ekran kartları için geçerli. Bir kart mining işlemine sokulduğunda yüzde 100 yük altında çalışır ve karta tıpkı bir işçi gibi dinlenmesine fırsat tanınmazsa stabilite zamanla azalır.

rtx 40 serisi
RTX 30 serisi

Palit, ekran kartlarının bu yüzden mining yapıldıklarında her yıl yüzde 10 performans kaybedeceğini söylüyor. Ortalama bir mining kartının üç yıl kullanılabileceğini düşünürsek performans gittikçe düştüğü için kazanç da düşecektir. Ekran kartı üreticileri, mining’in performansa etkileri konusunda ikiye bölünmüş durumda. Bazıları, mining’in ekran kartını sanıldığı kadar olumsuz etkilemediğini savunurken bazılarıysa bunun aksini savunuyor.

Tartışmalara henüz kesin bir sonuç getirilemediği için ikinci el ekran kartı almayı düşünenlerin mining kartlarından uzak durması faydalı olabilir.


Sources


Article information

Author: Adam Ramos

Last Updated: 1700069042

Views: 964

Rating: 4.2 / 5 (66 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Adam Ramos

Birthday: 1975-03-23

Address: 5313 Rachel Greens, North Daniel, WI 42839

Phone: +4592324120969710

Job: Graphic Designer

Hobby: Basketball, Woodworking, Cycling, Writing, Orienteering, Skydiving, Backpacking

Introduction: My name is Adam Ramos, I am a Open, important, sincere, unwavering, artistic, frank, rare person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.