header banner
Default

Shape Robotics: Den næste bemærkelsesværdige vinder på First North? | Økonomisk Ugebrev


Table of Contents

Et af de mest spændende nyere selskaber på First North-vækstbørsen er EDtech-selskabet Shape Robotics, der sælger it-baserede læringsystemer til især Østeuropa. Siden børsnoteringen i 2022 er aktiekursen tredoblet, og selskabet stiler nu mod main market. Får vi endelig her en storvinder på vækstbørsen, spørger chefredaktør Morten W. Langer i denne analyse.

Markedet for digitale læringssystemer til skoler og uddannelsesinstitutioner er i voldsom vækst, og der er også masser af selskaber, som gerne vil levere de nye digitale ydelser. Shape Robotics har via partnerskaber formået at erobre solide dele af det østeuropæiske marked, især i Rumænien, der får milliarder i EU-støtte til udbygning af skolernes digitale læringssystemer.

Shape Robotics har siden 2017 udviklet modulære robotter til undervisningsbrug. Angiveligt kun én anden udbyder laver modulære robotter, hvor man lynhurtigt kan ændre konfigurationen til undervisning af en anden skoleklasse.

Den store sællert er imidlertid såkaldte integrerede undervisningssystemer, STEAM Labs, der står for science, technology, engineering, art and math. Shape synes indtil videre at være en overbevisende firstmover-grossist i Østeuropa, hvor der ligger milliarder af EU-kroner parat til at blive samlet op. Gennem den rumænske samarbejdspartner NOD har Shape formået at sætte sig solidt på den fremtidige levering af digitale læringssystemer til flere tusinde skoler. I juni meddelte selskabet, at ”Shape Robotics og Network One Distribution (NOD) har indgået en historisk stor rammeaftale med en samlet værdi på minimum 30 mio. euro (DKK 223 mio.) i løbet af de næste 18 måneder. Aftalen vil blive omsat til en række købsordrer i løbet af 2023”.

I Shapes halvårsregnskab blev omsætningen øget til 37 mio. kr. mod 19 mio. kr. i årets første kvartal. Driften gav dog fortsat minus på bunden. Ikke desto mindre har investorerne på First North taget rigtig godt imod varslet om en strøm af nye ordrer, og selskabets børsværdi er i dag ca. 350 mio. kr.

Og der er sikkert mere på vej: EU yder frem til 2027 tilskud på 14 mia. kr. til uddannelsesteknologi i Rumænien, og her skal 100.000 klasseværelser digitaliseres de næste fem år. Hertil kommer, at 1900 high schools skal have et SMART Lab til en værdi på 450.000 kr. pr. skole, svarende til 850 mio. kr.

Forudsætningen for succes er, at den rumænske parter vinder udbuddene og fortsat køber Shapes systemer.

Storinvestor Michael Voss, som står bag investeringsforeningen Fundamental Invest, plejer at have en god næse for stock pick-køb, og han har fyldt lommerne, både med private penge og gennem ”sin” investeringsforening. Samlet ejer han og hans selskaber mere end 20 pct. af selskabet. Ledelsen skriver efter den seneste ordre: ”Rammeaftalens samlede værdi er over dobbelt så stor som vores omsætning i hele sidste regnskabsår og slår alle andre ordrer, vi hidtil har modtaget både i forhold til omsætning og omfang (…). Det er vores langsigtede partnerskabsbaserede vækststrategi, som har skabt grundlaget for denne rekordstore ordre.”

Den store ordre i Rumænien er umiddelbart opsigtsvækkende, og den kommer i kølvandet på opkøb af et mindre EdTech selskab i landet for nogle år siden og en stærk relation til den organisation, som forsyner landets skolen med digitale læringssystemer.

Ny ekspansion

Selskabet oplyser, at det nu også er gået ind i Moldova og Polen, hvor der for tiden gennemføres en due diligence med henblik på opkøb af et større edTech-selskab med en årlig omsætning på 38 mio. kr. og et EBITDA på 4,4 mio. kr. Selskabet overtages for 40-45 mio. kr. med betaling i aktier. Selskabet har gennemført flere kapitalforhøjelser det seneste år. Senest blev der dette forår hentet 36 mio. kr. med det formål at etablere sig i Moldova og Polen. Ekspansionen koster tydeligvis dyrt på likviditeten, idet der ved halvåret var bundet 56 mio. kr. i lagre og 51 mio. kr. i kundetilgodehavender, hvilket gav en likviditetsstatus på 7 mio. kr. ved halvåret.

Shapes lønsomhed på den store og voksende omsætning synes indtil videre at være ret mager med en EBITDA-margin på op mod 3 pct., angiveligt fordi man er grossist til slutleverandøren i Rumænien. Det har indtil videre ikke bidraget med tilstrækkelig kapitalopbygning til at finansiere ekspansionen til andre østeuropæiske lande. Så det må forventes, at der kan komme flere kapitalforhøjelser til at finansiere fortsat ekspansion.

Morten W. Langer

Disclaimer: Læs her om ØU’s aktieanalyser

Sources


Article information

Author: Veronica Myers

Last Updated: 1700095203

Views: 1179

Rating: 4.4 / 5 (81 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Veronica Myers

Birthday: 1966-01-08

Address: 6335 Colleen Courts Apt. 708, Martinezberg, KY 54691

Phone: +3919723880918426

Job: Article Writer

Hobby: Painting, Photography, DIY Electronics, Sewing, Playing Piano, Traveling, Dancing

Introduction: My name is Veronica Myers, I am a Precious, proficient, Determined, valuable, skilled, candid, unyielding person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.