header banner
Default

EventDAO, NFT tabanlı yerli biletleme hizmetidir


Table of Contents

  NFT tabanlı bir biletleme hizmeti olan EventDAO, NFT kart, DAO, Token ve Dashboard gibi ürünleriyle bir ekosistem olarak çalışıyor. Girişim, kendi organize ettiği etkinliklerde topluluğunun kolektif hayal gücünden ilham alarak etkinliğin şekillenmesine olanak sağlarken 3. kişiler tarafından yapılan etkinliklere de NFT biletleme hizmeti sağlıyor.  Böylece geleneksel biletleme sektörüyle çalışan oluşumların Web3 ekosistemine geçişine destek oluyor.

  EventDAO, Artun Tan Çeliker, Fikri Fatih Yetkin ve Ahmet Selim Ergin tarafından 2022 yılının ocak ayında kuruldu. Berke Başbay ise topluluk dönüşleri ve sektör araştırmalarıyla gerekli iş geliştirme aşamalarının sonrasında kurucu ekibe dahil oldu.

  Ekipte tam zamanlı çalışan 4 kurucu ortağın yanısıra 8 kişi gönüllü olarak ekibe destek olmakta. Girişim, etkinlik, girişim ekosistemi ve fintech alanlarında Tolga Akış, Hakan Baş ve Mustafa Alpay gibi isimlerden de danışmanlık alıyor. 

  Berke Başbay, girişimin kurduğu ortaklıklarla ilgili şunları söylüyor: 

  Kurucu ekibimiz gibi EventDAO fikri de doğrudan Web3'ün içerisinden geliyor, biz de bu yüzden kuruluş ve fikir geliştirme aşamasında Blockchain topluluklarına öncelik verdik ekosistem içerisinde bir çok partnerlik sağladık. Şu an ise teknik partnerlerimizle birlikte MVP sürecimizi yönetiyoruz. 

  Başbay'ın aktardıklarına göre, EventDAO'yu geliştirirken ekibin önceliği, topluluğun geri dönüşleri ve fikrin uygulanabilirliğini tartmak oldu. Girişim, bu motivasyon ile pek çok topluluk odaklı kampanya yürüttü ve dört çevrim içi etkinlik yaptı. Bu etkinlikler ile EventDAO, toplamda 45 bin aktif cüzdana ulaşırken, Travis Scott ve Drake gibi isimlerin yapımcılarıyla yayın yapma imkanı buldu.

  Günümüzde bilet satışları yılda 26.6 milyar dolar gelir üretiyor ve bunun 3 yıl içinde 94 Milyar dolara ulaşması bekleniyor. NFT biletleme teknolojilerinin yeniliği, blockchain tabanlı toplulukların yapısı ve etkinlik sektörünün zorlukları gibi birçok etken aslında Web3 ekosisteminde rekabeti oldukça azaltıyor. Böylece bu alandaki girişimler, geleneksel aktörlerin gölgesinden uzak kalabiliyor.

  Berke Başbay, bu alandaki rekabet dinamiklerini şöyle özetliyor: 

  Biz EventDAO olarak ilk yola çıktığımızda NFT biletleme üzerine çalışan proje sayısı bir elin parmağını geçmiyordu, bugün de ismi en çok bilinen projeler halen geliştirilme aşamasında. Sınırlı rekabetin olduğu bir sektörde benzersiz bir yenilik sunarak yakın amaçlara sahip projelerden pozitif ayrışıyoruz. Blockchain üzerindeki her proje sektöre ve çözüme farklı yaklaşıyor, biz de ekosistemimizi büyütmek için bu tarz projelerle gerektiğinde iş birlikleri ve fikir alışverişleri gerçekleştirerek birlikte var oluyoruz.

  EventDAO ekibi, etkinlik ve biletleme hizmetlerinin geleceğinde Web3 olduğunu biliyor ve büyük aktörlerin bu yöndeki hareketlerini görüyor. Bu bağlamda ekip, ekosistem içerisindeki tüm paydaşlarıyla birlikte kendini bu yolculuğun öncülerinden olmaya hazırlıyor.

  EventDAO’nun gelir modellerini, NFT’lerin ikincil satışları, NFT biletlerin satışları ve bu satışların ikincil satışlarından alınan komisyonlarla birlikte genel etkinlik gelirleri oluşturuyor. Bunlara ek olarak Token ile yapılan açık artırmalardan (auction) alınan komisyonlar ve NFT pazar yerinde satılan diğer biletlerin komisyonları gelir modelleri arasında yer alıyor. 

  EventDAO'nun kendi düzenlediği etkinliklerde kârın belli bir kısmı NFT sahiplerine (holder) aktarılırken, kalan kısım doğrudan EventDAO'nun geliri olarak konumlanıyor. Diğer organizatörler tarafından satılan biletlerde ise piyasadaki rakiplerine benzer ya da onlardan daha düşük komisyon ücretleri alarak çalışıyor. EventDAO, kendi düzenlediği etkinliklerin ve NFT kartlarının ikincil pazardaki satışlarının tamamına sahip olurken, başkalarının düzenlediği etkinliklerde ise bu pay belirlenen komisyon miktarının yüzde 25’i olacak.

  Berke Başbay EventDAO'nun hedef ve planlarını şöyle aktarıyor: 

  EventDAO olarak yeni haklar yaratmayı, sınırları kaldırmayı, ve eğlence şeklimizi değiştirmeyi istiyoruz. Hedefimiz etkinlik sektöründe daha iyi bir deneyimi kalıcı ve sürdürülebilir hale getirmek. Web3’ün yalnızca belirli bir kitleye hitap etmek zorunda olmadığına inanıyor ve bu yönde gerek topluluk, gerekse proje bazında kitlelerimizi teknolojinin getireceği faydalarla buluşturmayı görev biliyoruz. Bir biletleme hizmeti olarak yerel pazarların kritik olduğunu biliyoruz ve bu yönde kendimizi büyütürken küresel pazarları ve ihtiyacı takip ediyor, çözümler üretiyoruz. Yakın gelecek için temel odağımız Dashboard altyapımızın hazır hale gelmesi. Bu esnada görüştüğümüz bir çok partnerimizin de desteğini alarak önce yerel, sonrasında küresel çapta ismimizi duyurmaya her gün daha da yaklaşıyoruz.

  Sources


  Article information

  Author: Kimberly Evans

  Last Updated: 1699752842

  Views: 950

  Rating: 4.1 / 5 (61 voted)

  Reviews: 85% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Kimberly Evans

  Birthday: 1955-07-30

  Address: 9770 Richardson Union Apt. 050, Margaretmouth, SD 35597

  Phone: +4189526073398832

  Job: Surveyor

  Hobby: Traveling, Playing Chess, Knitting, Whiskey Distilling, Beekeeping, Poker, Running

  Introduction: My name is Kimberly Evans, I am a Precious, enterprising, exquisite, frank, rich, courageous, valuable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.