header banner
Default

Ny forskning: Hvordan finne hundens alder i menneskeår


Gruppen med amerikanske forskere har avvist den populære teorien om at et hundeår tilsvarer sju menneskeår som en myte.

Vil du ha ukesbrev fra Urix? Klikk her

Den fagfellevurderte studien tar for seg DNA-endringer over tid, kjent som DNA-metylering. Hos mennesker kan disse endringene brukes til å måle alder, og nå har forskerne brukt samme metode for å sammenligne hunder og mennesker.

Slik er formelen

VIDEO: Slik renser du forhuden på hunden din
AniCura Norge

Formelen de har utviklet ser slik ut: menneskealder=16ln (hundealder) + 31.

For at den skal fungere, må man først finne hundealderens naturlige logaritme. Det kan du gjøre ved å fylle inn hundens alder i denne kalkulatoren.

Så må tallet ganges med 16, før du legger til 31. Da får du hundens alder i menneskeår.

La oss ta Lucy som eksempel. Yorkshire terrieren til Dagsrevy-vaktsjef Svein Bryn er syv år gammel. Logaritmetallet hennes er 1,9459 viser kalkulatoren. Ganget med 16 blir det 31,1344. Legger du til 31, blir Lucy 62 menneskeår.

Hvor gammel er Lucy?

JEVNGAMLE: Lucy er 62 menneskeår, litt eldre enn matfar Svein Bryn (61).

Foto: Svein Bryn / NRK

Det overrasker eieren.

– Hun oppfører seg i alle fall ikke som hun er over 60, sier Bryn.

Og det er nok riktig at det ikke stemmer helt.

Ettersom det er stor forskjell på levealder for ulike hunderaser, har forskerne konsentrert seg om hunder av typen labrador retriever, som har en gjennomsnittlig levealder på 12 år.

En Yorkshire terrier som Lucy blir oftest rundt 14 år.

Sammenlignet blodprøver

VIDEO: Hunde slik
Emil Petersen

DNA-metylering fra 104 hunder ble sammenlignet med blodprøver fra 320 mennesker i alderen 1–103 år, og prøver fra 133 mus.

Denne sammenligningen gjorde at man kunne sammenstille viktige milepæler i den fysiske utviklingen til hunder og mennesker, skriver forskerne.

Hunder kommer mye raskere gjennom puberteten enn mennesker, og tilsvarer et menneske tidlig i 40-årene allerede når de er to år gamle.

Utviklingen går imidlertid saktere ettersom de blir eldre. Dermed vil utviklingen til mennesker og hunder få et likere tempo senere i livet.

En fem år gammel labrador tilsvarer et 56 år gammelt menneske. Når hunden er ti år gammel, er den lik et 68 år gammelt menneske.

Den gjennomsnittlige levealderen er 12 år for en labrador retriever og (på verdensbasis) rundt 72 år for et menneske.

Sources


Article information

Author: Paula Horne

Last Updated: 1699305003

Views: 444

Rating: 4.6 / 5 (102 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Paula Horne

Birthday: 1909-01-25

Address: 467 Brianna Forge, Nicolefort, DC 52810

Phone: +4333003038879994

Job: Market Research Analyst

Hobby: Amateur Radio, Cross-Stitching, Cooking, Poker, Skiing, Arduino, Painting

Introduction: My name is Paula Horne, I am a tenacious, artistic, capable, important, expert, intrepid, audacious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.