header banner
Default

Volgens BLOX | Nieuws stijgt XRP met 7%, wat de verwachtingen van Google Bard overtreft


XRP blijft vlammen, vandaag is de munt met 7% gestegen en de koers is nu 0,70 euro. De stijging kan niet los gezien worden van het hervonden positivisme rondom Ripple, de uitgever van XRP.

Markt verteert goed nieuws XRP

VIDEO: Wat is Ripple (XRP) en hoe werkt het? 🤔
BLOX

Een rechter oordeelde dat als XRP verkocht wordt aan institutionele investeerders, dit gezien moet worden als de verkoop van effecten. Derhalve valt dit onder de effectenwetgeving van de SEC. Maar XRP wordt niet als effect geclassificeerd als de coin wordt verkocht aan particulieren. Deze uitspraak is een belangrijke overwinning voor Ripple Labs en zijn digitale token.

In de daaropvolgende dagen ondervond de marktkapitalisatie en het volume enkele schommelingen terwijl de markt de uitspraak probeerde te verteren.

De rechter heeft beide partijen gevraagd om drie wederzijds aanvaardbare data vast te stellen voor een mogelijke schikking, en moedigde hen aan om de bijeenkomst zes tot acht weken van tevoren te plannen.

Verwachting XRP koers door Google Bard

VIDEO: GOOGLE BARD VOORSPELT WANNEER XRP $ 3 KAN BEREIKEN - XRP-POMP MOGELIJK
Big Money Crypto

De vraag is nu, wat kan je verwachten van de koers van XRP? We vragen het onze nieuwe liefde Google Bard. Dit is de nieuwe AI-assistent van Google.

‘Als ik een analist van de cryptomarkt zou zijn, zou ik zeggen dat de prijs van XRP in 2023 kan stijgen tot 1,34 euro. Dit is gebaseerd op een aantal factoren, waaronder de sterke ontwikkeling van het Ripple-netwerk, de toename van de adoptie van XRP door bedrijven en de algemene stijging van de cryptomarkt.’

Amerikanen kunnen weer handelen in XRP

VIDEO: Perfect Formula for XRP Price Chart to Shine, Conditions in Bitcoin, Stock Market and Altcoin Market
Blockchain Backer

Bard heeft ook iets te zeggen over de rechtszaak.

‘De rechtszaak tussen Ripple en de SEC is inmiddels gedeeltelijk afgerond. De rechter heeft besloten dat XRP voor institutionele beleggers wel onder de effectenwet valt, maar dat de verkoop van XRP aan consumenten niet onder de effectenwet van de SEC valt.’

‘Dit is een belangrijke overwinning voor Ripple, omdat het betekent dat de verkoop van XRP aan consumenten niet illegaal is. Dit kan de prijs van XRP doen stijgen, omdat het meer consumenten zal aanmoedigen om in XRP te investeren.’

Dat zien we eigenlijk al. Grote Amerikaanse cryptobeurzen listen XRP weer.

‘De rechtszaak is echter nog niet voorbij. De SEC heeft aangekondigd dat ze in beroep gaat tegen de uitspraak van de rechter. Het is dus nog onduidelijk wat de uiteindelijke uitkomst van de rechtszaak zal zijn.’

Sources


Article information

Author: Donald Henry

Last Updated: 1704499681

Views: 868

Rating: 4.7 / 5 (32 voted)

Reviews: 99% of readers found this page helpful

Author information

Name: Donald Henry

Birthday: 1995-12-29

Address: 76579 Mary Junctions, Hamiltonborough, MA 68144

Phone: +3670271695979394

Job: Biologist

Hobby: Camping, Swimming, Tea Brewing, Amateur Radio, Tennis, Chess, Animation

Introduction: My name is Donald Henry, I am a variegated, Adventurous, capable, important, esteemed, striking, Gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.