header banner
Default

Regels die strenger zijn voor Bitcoin-automaten in België


Table of Contents

BTC-ATM-1624623680

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) verstrengt het toezicht op automaten waarmee mensen cash geld kunnen omwisselen in cryptomunten.

Waarom is dit belangrijk?

VIDEO:

Er zijn aanwijzingen dat criminelen cryptomuntautomaten gebruiken om cash om te zetten in Bitcoins om zo zwart geld wit te wassen. Met strenge regels voor de uitbaters wil minister van Financiën Vincent Van Peteghem dat witwaskanaal dicht draaien.

Wat zijn cryptomuntautomaten? Via zo’n automaat kan je Bitcoins of andere cryptomunten kopen met cash geld. Ze lijken sterk op een reguliere geldautomaat. Er rollen geen fysieke Bitcoin-munten of biljetten uit, want die bestaan natuurlijk niet. De automaat helpt de gebruiker om met de ingebrachte cash een digitale cryptoportemonnee op zijn smartphone op te laden. Ook transacties in de omgekeerde richting – van cryptomunt naar cash – zijn mogelijk.

Waarom gebruiken? De automaten zijn vooral interessant voor wie over cash geld beschikt en niet de omweg via de eigen bankrekening wil maken om cryptomunten aan te kopen. Wie deze fysieke weg verkiest boven een pure online aankoop, kijkt best wel eerst na hoe hoog de transactiekosten en commissies zijn, want die kunnen hoog oplopen.

Hoeveel crypto-ATM’s staan er in België? Volgens de website Coin ATM Radar, die de tel wereldwijd probeert bij te houden, staan er in ons land 45 Bitcoin-automaten, vaak in snackbars, telefoonwinkels, gokkantoren en schoonheidssalons. Een op de vier bevindt zich in de regio Antwerpen.

Wat verandert er? De aanbieders zullen zich vanaf nu moeten registreren bij de financiële toezichthouder FSMA, net zoals andere aanbieders van financiële diensten, zo staat in een Koninklijk Besluit. “Die regels zijn nodig in de strijd tegen het witwassen van cash geld en de financiering van criminele activiteiten en terrorisme”, zegt minister Van Peteghem, die ook bevoegd is voor fraudebestrijding, in een persbericht.

Welke gevolgen kan dat hebben op het terrein? Wellicht zullen veel winkeluitbaters twee keer nadenken vooraleer ze zo’n automaat in hun zaak laten installeren.

  • Ze moeten zich immers niet alleen laten registeren, maar moeten bij hun registratie ook aantonen dat ze over de nodige kennis van zaken en deskundigheid beschikken. Wie zich niet aan de registratieplicht houdt, riskeert boetes tot 10.000 euro.
  • “Bovendien moeten aanbieders zich ten alle tijden schikken naar de wet tegen witwassen van geld en de financiering van terrorisme”, zegt Van Peteghem. “Eigenaars van automaten moeten dus steeds waakzaam zijn ten aanzien van hun cliënten, de verrichtingen die hun cliënten doen en de eventuele zakelijke relaties die verbonden zijn aan de verrichtingen.”

Wil Van Peteghem cryptomunten bannen? Nee. Meer nog: “Cryptomunten zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving”, zegt hij. “Het is belangrijk dat wie met de beste bedoelingen in virtuele munten investeert, dat in veilige omstandigheden kan doen. Tegelijk mogen we niet blind zijn voor het feit dat criminelen mogelijkheden zien om met behulp van cryptomunten op een snelle manier cash geld wit te wassen.”

Lees ook: Hackers nemen pc’s van gamers in het vizier om cryptomunt Monero te delven

Sources


Article information

Author: Christina Day

Last Updated: 1700329202

Views: 1158

Rating: 3.5 / 5 (59 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Christina Day

Birthday: 1985-03-04

Address: 80244 Lawrence Track, Erinmouth, IL 59602

Phone: +3838346439009486

Job: Electrician

Hobby: Bird Watching, Sailing, Wine Tasting, Astronomy, Motorcycling, Yoga, Quilting

Introduction: My name is Christina Day, I am a multicolored, forthright, valuable, cherished, brilliant, accomplished, talented person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.